14.12.20-02.jpg

ממשיכים להדליק בבחינת

"מוסיף והולך" לאורך השנה

14.12.20

כולנו מכירים

את המחלוקת הידועה

בין בית הלל

לבית שמאי.

דעת בית שמאי,

להתחיל בחנוכיה מאירה

בשמונה נרות

ביום הראשון של חנוכה,

ובכל יום

להפחית נר אחד.

בית הלל לעומתו,

מדליקים נר אחד

בכ"ה בכסלו,

ובכל יום

מוסיפים נר נוסף,

עד שבליל "זאת חנוכה"

מאירה החנוכיה המלאה

באור גדול.

 

האם מדליקים

ביום הראשון של חנוכה

שמונה נרות,

ובכל יום

מפחיתים נר אחד,

כפי בית שמאי,

או מתחילים בנר אחד

ביום הראשון

ובכל יום מוסיפים נר

כבית הלל?

 

ההלכה פוסקת,

נכון לכתיבת השורות בימינו,

לפי בית הלל.

בבחינת "מוסיף והולך".

 

ניתן ללמוד

מנרות החנוכה

ומסדר ההדלקה

הרבה גם על התורמים

והתרומות,

הניסים והנפלאות.

 

ראשית,

נר לאחד – נר למאה.

כל מנהל עמותה יודע

שברגע בו הצליח

להגיע לתורם איכותי ראשון

במסע ההתרמה,

יהיה לו קל יותר

להמשיך ולמצוא 

את הבא אחריו.

כשיש מוטיבציה

ואמון של תורם נאמן,

הדם "חם" ומאיר,

מצליחים גם בתורמים הפוטנציאלים הבאים,

עם יותר נחישות

והרבה יותר אמון.

 

אם נתבונן יותר

על סדר ההדלקה

נגלה דבר מדהים.

בכל יום אנו מדליקים

נר נוסף.

ומה עם הנר של אתמול?

כן,

גם אותו מדליקים.

בתורמים

הסיפור דומה מאד.

יצאנו לחפש "בנרות" תורמים.

מצאנו אחד.

יום למחרת עוד אחד,

ואח"כ נוסף גם השלישי

וכן הלאה.

אבל,

בואו לא נשכח את ה"ס'יפתח" שלנו.

וגם כשיבואו תורמים חדשים,

והרבה יותר.

נמשיך לשמור על קשר

גם עם התורם הראשון,

השני והשלישי.

נמשיך לחמם אותם

ולהאיר להם.

וכך נוכל בס"ד

להגדיל את מערך התורמים והתרומות

וליצור מאגר תומך ונאמן.

 

תמיד נעדיף גם "להזיע" 

שמונה ימים

בשביל שמן זית

מהזן המשובח, 

קרי, תורמים "שמנים"

עם הו"ק לאורך זמן.

ולא ליפול על סופגנייה

ספוגת שמן קנולה

שבמחי נייר סופג

מאבדת את גודלה המקורי...

קרי,  תורם חד פעמי

לסכום בינוני.

 

חנוכה שמח ומאיר.

 

ואל תשכחו לכוון את מעשרות דמי החנוכה

של הסובבים אתכם

למקום הנכון...

 

זמין לכל שאלה וייעוץ.

שלמה היימן

 

דברו איתנו:

074-7444-808

shlomo@teletarget.co.il

www.teletarget.co.il