9.14.20-02.jpg

איך מאתרים צורך של תורם?
הלו, מה אתה רוצה ממני?

14.09.20

זו לא טעות.

כך אנו פונים אל התורמים,

למרות שכך נשמע תורם פוטנציאלי...

נכון,

בפועל אנחנו צריכים ממנו כסף,

וכמה שיותר...

אבל בסופו של דבר,

גם לתורם יש מטרה לתרומה.

ואת זה אנחנו צריכים לדעת.

כשנדע מדוע התורם תורם דווקא לנו,

נדע מה מדבר אליו

וכך נוכל להתרים סכומים גבוהים יותר,

כשאנחנו מדברים אל הצורך של התורם לתרום.

 

ערב חג זוהי הזדמנות נהדרת להתרמה.

"תשובה, תפילה וצדקה

מעבירים את רוע הגזרה",

כפרות,

פדיון נפש,

מעות "יזכור"

ועוד.

החגים מזמנים לפתחנו

הזדמנויות טבעיות להתרים

וסיבת התרומה בתקופה זו

תהיה בדרך כלל הרצון לתרום.

תפסת את התורם ראשון מבין העמותות?

הוא יתרום לך.

עמותה אחרת פנתה?

הוא יתרום לה.

המשחק בזירה הזו

הוא על מהירות הפניה וגודל החשיפה. 

אין פה משמעות לתורם לאן ילך הכסף.

הוא צריך לסמן "וי" על התרומה

ולהרגיע את המצפון כי הוא את שלו עשה,

והשנה תהיה מבורכת.

 

כאלו תורמים חד פעמיים

הם נחמדים.

וזהו.

לא נוצר קשר אמתי ועמוק בין התורם לעמותה.

לא הזדהינו עם התחושות של התורם,

וממילא התרומות לא תהיינה משמעותיות  וקבועות,

ולרוב תהיינה חד פעמיות.

כששואפים להגיע לתרומות קבועות וגבוהות,

אנו מוכרחים לדעת מדוע דווקא "אני".

מה הסיבה שמושכת את התורם

לתרום דווקא לעמותה "שלי".

 

הצרכים מסווגים לכמה תחומים:

 

יש את אלו ששמעו על העמותה,

קראו עליה,

הכירו באופן אישי אנשים שנעזרו על ידה

וממילא מעוניינים לתרום

מתוך רגש של חיבור

וקשר ישיר לעמותה.

 

יש את אלו שנהנים

מסוג הפעילות

ותחום הסיוע של העמותה

ומתחברים לעשייה ע"י התרומה.

 

יש את אלו שמחפשים את הערך המוסף,

כמו,

תפילה של גדולים במקומות הקדושים,

ברכה של צדיק,

סגולה

וכד'.

 

ויש את אלו שנהנים מהרווחים המשניים

כמו מתנות שהעמותה נותנת לתורמים.

מתנות רגשיות –כבוד,

אירועי הוקרה יוקרתיים,

ביקורים רשמיים ועוד,

או לחילופין,

מכתבי תודה,

מתנות נחמדות,

קמע

או כל דבר אחר

שנותן לתורם ערך מוסף.

 

כשנדע מה הצורך של התורם

מאתנו, העמותה,

נדע את השפה שלו

וממילא נצליח להתרים אותו בסכומים גבוהים בהרבה

מהתרמה אחרת ללא הכרות מוקדמת וזיהוי צרכים.

 

שנה טובה ושימלאו כל צרכינו לרצון.

 

צריכים לדעת עוד משהו?

זמין לכל שאלה וייעוץ,

שלמה היימן - טלטרגט


דברו איתנו:

074-7444-808

shlomo@teletarget.co.il

www.teletarget.co.il