יש לכם כח אתם יכולים לרפאביום הגדול בשנה

בהר מירון,

יום ההילולא של הצדיק

רבי שמעון בר יוחאי,

אין לב שמסוגל להבין

את גודל הטרגדיה,

את עומק האסון הנורא. עשרות יתומים

בכמה דקות,

משפחות שלמות

שיושבות שבעה

בשבוע אחד

על מות יקיריהם

במקום בו נסעו

להתפלל ולרקוד בקדושה

והשיבו נשמתם ליוצרם.

יהודים לא שואלים למה,

יהודים שואלים מה הלאה,

איך ניתן להתקדם מכאן,

מה אנחנו עושים

כדי להיות טובים יותר ולתקן.

וכאן,

כשכל עמ"י מתאבל

על האסון הנורא,

עומדות העמותות,

עומדים מנהלי המוסדות

לטובת הנפגעים בגוף ובנפש.

במקום הזה

כשכל כך הרבה מתאבנים,

מאבדים עשתונות,

לא יודעים כיצד להתקדם

ומאיפה באים השליחים הטובים,

האנשים שחרטו על דגלם

להיות אנשים

במקום בו אין אף אחד,

ו בלי צלצולים

עומדים מול המראות הקשים,

מול העשתונות האבודים,

מול החרדות,

הפחדים והייאוש

ואוספים את הקושי,

מחבקים את הכאב

ונותנים מזור לגוף ולנפש.

אלו אתם,

מנהלי העמותות, מנהלי המוסדות

הנותנים את עצמכם

למען הכלל.

רוצה לחזק את ידיכם

בשעות קשות אלו,

חבריי, מנהלי מוסדות

המתמודדים עם השפעות האירוע,

בין אם אבלים עצמם

ובין אם חיזוק התלמידים,

מנהלי העמותות

העושים את עבודת קדשם

ביתר שאת,

בעידוד הפצועים ובני משפחותיהם,

חיזוק ותמיכה במשפחות הנפטרים,

חלוקת מזון ועידוד למשפחות

וחוסן נפשי

לכל מי שחווה

את המראות הקשים

או נפגע מעצם הסיפור.

מי ייתן ולא נדע עוד צער

ונזכה לגאולה האמתית והשלמה בקרוב.

אמן.

בהערכה כנה

ובתפילה שלא יזדקקו הבריות לשירותנו. החותם בלב שבור- שלמה היימן - מנכ"ל טלטרגט.